Logo ZSMEiE

Atrakcje okolicy Ośrodka Wypoczynkowego

Bory Tucholskie są po Puszczy Białowieskiej największym obszarem leśnym w kraju i zajmują powierzchnię ok. 1170 m2. Rozciągają się na piaskach sandrowych Równiny Tucholskiej nad środkową Brdą oraz w dorzeczu Wdy. Południową granicę stanowi Jezioro Koronowskie, północną ciąg jezior z jeziorem Wdzydze. Pod względem morfologicznym obszar stanowi zróżnicowaną równinę sandrową, poprzecinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek Brdy, Wdy, Mątawy i górnego odcinka Wierzycy.

Zapora Mylof spiętrza wody Brdy (turbina 1,8 MW) i jest malowniczym przepustem wodnym wraz z elektrownią wodną (z 12 metrowym spadkiem wody i prędkością około 22 m/s). Tu bierze początek zbudowany w 1849 roku Wielki Kanał Brdy, nawadniający okoliczne łąki. Powyżej zapory znajduje się sztuczny zbiornik wody na rzece – jezioro Zapora o powierzchni 645,6 ha. Od 1975 roku funkcjonuje w Mylofie jeden z największych w kraju Zakład Hodowli Pstrąga, dzięki któremu potrawy z pstrąga są specjalnością w tutejszych lokalach gastronomicznych.

Woziwoda to siedziba nadleśnictwa położonego w samym centrum Borów Tucholskich. Tutaj znajdują się: ścieżka przyrodniczo-leśna (o długości ok. 5 km), Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, muzeum leśnictwa oraz "zielona szkoła". Ośrodek edukacji ekologicznej posiada salę wykładową wyposażoną w pomoce dydaktyczne oraz przyrządy do prowadzenia obserwacji przyrodniczych. W obrębie nadleśnictwa funkcjonuje część rezerwatów przyrody i znajduje się około 80 pomników przyrody, w tym m.in. sławny dąb „Zbyszko” oraz 20 dużych jezior.

Kamienne Kręgi w Odrach to cmentarzysko germańskich Gotów i Gepidów z I-III w n.e. Cmentarzysko to leży na wschodnim brzegu Czarnej Wody w pobliżu wsi Odry i zajmuje 16,91 hektarów. Obejmuje 10 kręgów kamiennych i 29 mogił, w kształcie kopca. Jest to największe i najstarsze, po angielskim Stonehange, miejsce tego typu. Cmentarysko leży na terenie rezerwatu florystycznego, którego największą atrakcją są porosty spotykane tu w ogromnej różnorodności i bogactwie. Rezerwat przyrody Kamienne Kręgi znajduje się w odległości ok. 14 km od Czerska i 44 km od Chojnic.

W Fojutowie położonym około 15 km na południowy-wschód od Czerska znajduje się unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach. Akwedukt ma 75 m długości, stanowi najdłuższy obiekt w Polsce i jest skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska. Pod jego sklepieniem biegnie kładka, którą można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi.

Jelenia wyspa to ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wyznaczona na terenie Nadleśnictwa Gołąbek, wchodząca w skład rezerwatu przyrody znajdującego się w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, ok. 8 km od Tucholi. Podczas spaceru zaobserwować można zbiorowiska roślin porastających tereny Borów Tucholskich. Wspaniały widok na rzekę roztacza się z drewnianego mostka, a na kolejnych przystankach ścieżki możemy pogłębić wiedzę nt. dokarmiania leśnych zwierząt czy zwalczania szkodników drzew.